Ziekenwagen en brandweer                     112

Antigifcentrum                                           070/245 245

Zelfmoordlijn                                             1813

Tele-onthaal                                              106

Meldpunt kindermishandeling                   1712

Awel (kinder- en jongerentelefoon)           102